GWIYOMI 2017-08-13 09:13:59

一杯敬朝阳,一杯敬月光

一杯敬故乡,一杯敬远方

一杯敬明天,一杯敬过往

一杯敬自由,一杯敬死亡

清醒的人最荒唐

GWIYOMI
作者GWIYOMI
1日记 0相册

全部回应 0 条

添加回应

豆瓣正在热议

豆瓣
免费下载 iOS / Android 版客户端