Hélène Grimaud 拉赫玛尼诺夫第二钢琴协奏曲,柯瑞利主题变奏曲

9.2 194人评价

Hélène Grimaud / Ashkenazy / 2001

Hélène Grimaud 拉赫玛尼诺夫第二钢琴协奏曲,柯瑞利主题变奏曲的曲目列表

01-03 拉二
04 前奏曲 op.32 No.12
05-07 分声部练习曲 op.33 Nos.1,2&9
08 柯瑞利主题变奏曲

展开

Hélène Grimaud 拉赫玛尼诺夫第二钢琴协奏曲,柯瑞利主题变奏曲的短评(51)

Hélène Grimaud 拉赫玛尼诺夫第二钢琴协奏曲,柯瑞利主题变奏曲的乐评(2)

推荐Hélène Grimaud 拉赫玛尼诺夫第二钢琴协奏曲,柯瑞利主题变奏曲的豆列

喜欢Hélène Grimaud 拉赫玛尼诺夫第二钢琴协奏曲,柯瑞利主题变奏曲的人也喜欢

了解更多音乐信息

豆瓣
免费下载 iOS / Android 版客户端