Beautiful Ride

8.0 158人评价

Palmy / 2006-10-10

唱片简介

听好听的泰国歌曲

下载自http://www.wfffw.com

Beautiful Ride的曲目列表

1. Palmy - Tick Tock (3:36)
2. Palmy - Ooh (3:09)
3. Palmy - ความเจ็บปวด (3:40)
4. Palmy - ร้องไห้ง่ายง่ายกับเรื่องเดิมเดิม (4:36)
5. Palmy - ไม่มีคำจำกัดความ (3:41)
6. Palmy - จากกันตรงนี้ (3:51)
7. Palmy - กุญแจที่หายไป (3:05)
8. Palmy - ปล่อย (3:50)
9. Palmy - ไม่มีใครโชคร้ายตลอด (3:18)
10. Palmy - หนึ่งนาที (2:38)
展开

Beautiful Ride的短评(25)

推荐Beautiful Ride的豆列

喜欢Beautiful Ride的人也喜欢

了解更多音乐信息

豆瓣
免费下载 iOS / Android 版客户端