456wing

Double li
2018-01-25 16:54:43

456wing

我坚持 我坚持,

但我坚持我坚持到有一日,

系个一刻我谂我终于明白,

有啲嘢我坚持再撑都冇法,

但我坚持到哩一刻仲HIP HOP,

红唔红唔紧要,

我呢刻好似啰咗杰青,

穷唔穷唔紧要,

我生命因你动听,

GO! 大大步走上前大大步,

走 属于你自己嘅路,

唔好着人地对鞋 走人地条路。

0
0

查看更多豆瓣高分专辑

回应(0)

添加回应

举高只手演嘢会Live的更多乐评

推荐举高只手演嘢会Live的豆列

了解更多音乐信息

豆瓣
免费下载 iOS / Android 版客户端