mqi.sz
2011-05-18 看过
超好听得和音,可以进军欧美的声音,简单的和弦,四种特色却完美的融合在一起,亚洲流行歌曲中做到顶尖也就这样了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2 有用
0 没用

查看更多豆瓣高分专辑

评论 1条

添加回应

2NE1 2nd Mini Album的更多乐评

推荐2NE1 2nd Mini Album的豆列

了解更多音乐信息

豆瓣
免费下载 iOS / Android 版客户端