Liu chao cai zheng shi (Mandarin_chinese Edition)
Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she / 1997出版
简介

本书记述了我国六朝时期的财政政策,自魏、吴到梁陈的经济特色,财力、国力兴衰等都一一进行了分析论述。

豆瓣阅读热门小说
  1. 1 蝶幻
  2. 2 少年,我爱你
  3. 3 搜神谱(中卷)
  4. 4 日本神话全录(修订版)
  5. 5 这悬殊的爱情啊
  6. 6 枯荣
  7. 7 钟虞山上钟于妖
  8. 8 血月