摘抄

深情的艾老师
2020-05-27 看过

Når vi e misfornøyd med noe i livet, hender det at vi leter etter løsninger på feil steder.

Det er lettere å gi av seg selv når vi har det bra, og vi får det ofte bedre av å gi til andre.

Forskning har vist at forskjeller i lykkenivå bare i begrenset grad skyldes ytre omstendigheter som utdanning, yrke, inntekt, sivilstatus og bolig.

Du blir langt lykkeligere av å ha én glad venn enn du blir av for eksempel 100 000 kroner i økt inntekt.

Å være rik på venner, kjærlighet, engasjerende aktiviteter og takknemlighet er viktigere enn penger hvis du vil leve et godt og lykkelig liv.

Det er viktigere å aktivere positive følelser enn å unngå negative.

Positive mål er noe vi forsøker å oppnå, mens negative mål er noe vi forsøker å unngå.

Lykken kommer lettere av seg selv når man ikke leter intenst, men fokuserer på andre betydningsfulle ting i livet.

Noe av det fantastiske med venner og andre relasjoner, er at de innebærer en prosess.

Filosofen og fjellklatreren Arne Næss ble en gang spurt om når han begynte med klatring. Han svarte at det var ikke han som hadde begynt – det var bare alle andre som hadde sluttet.

Vi kan gå inn i den mentale flytsonen når det er balanse mellom egne ferdigheter og ytre utfordringer.

Gode liv handler mye om hvordan vi forholder oss til verden, om tanker og følelser, takknemlighet og optimisme.

I travle hverdager kan det være vanskelig å finne tid og overskudd til å pleie forholdet.

Tenk på ulike mennesker du kjenner, og finn én person du føler takknemlighet overfor.

Lag et miniprosjekt hvor du utforsker et nytt område.

Hvorfor utsette til i morgen det du kan gjøre i dag? Bestem deg, legg en plan, og få det gjort. Nå!

0 有用
0 没用
Bli lykkeligere Bli lykkeligere 评价人数不足

查看更多豆瓣高分好书

评论 0条

添加回应

推荐Bli lykkeligere的豆列

了解更多图书信息

豆瓣
免费下载 iOS / Android 版客户端